It looks like you're trying to visit our USA store, would you like to go to our UK store?

Mesafeli Satış Sözleşmesi

 

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşme 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK) 9/A Maddesi ve 06.03.2011 tarih ve 27866 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik gereği internet üzerinden tüketiciler tarafından gerçekleştirilen satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, tüketici sıfatı taşımayan alıcılar bakımından TKHK hükümleri yerine Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu’nun ilgili maddelerinin uygulanacağı sözleşme hükümleri aşağıdaki gibidir.

 

MADDE 1: TARAFLAR

SATICI

Unvanı: HERMES YALITIM SİSTEMLERİ PAZARLAMA LTD. ŞTİ.

Adres: Yakacık Mah. Çam Sk. No: 3/A Kartal – İSTANBUL

Telefon: 0216 309 19 91

Fax:

E-Posta: info@hermespazar.com

ALICI (TÜKETİCİ)

Adı, Soyadı veya Unvanı: Üyenin Adı

Adres: Üyenin Adresi

Telefon: Üyenin Telefon Numarası

Cep Telefonu: Üyenin Cep Telefonu Numarası

Fax: Üyenin Fax Numarası

E-Posta: Üyenin E-posta Adresi

 

MADDE 2: SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, SATICI’nın www.hermespazar.com, web sitesinden elektronik ortamda ALICI’ ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Satış Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

ALICI, satışa konu ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatları, ödeme şekli, teslimat koşulları, söz konusu ürünler ile ilgili tüm ön bilgiler, cayma hakkı ve iade konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürünleri sipariş ettiğini işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

www.hermespazar.com sitesinden alışveriş yaparken tüketici tarafından onaylanan ve sisteme kayıtlı e-mail adresine gönderilen ön bilgiler ve bilgilendirme formu ve SATICI’nın satış faturası işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

 

MADDE 3: SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN / SATIŞ FİYATI / TESLİMAT BİLGİLERİ

Üyenin hermespazar.com e-ticaret sitesinden elektronik ortamda satın aldığı ürün ya da ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka veya modeli, satış bedeli, ödeme şekli, teslim alacak kişi, teslimat adresi, fatura bilgileri ve kargo ücreti alışveriş öncesi düzenlediği formlarda görüldüğü gibidir.

 

MADDE 4: CAYMA HAKKI

SATICI, Tüketici sıfatını taşımak koşulu ile ALICI’ya aşağıdaki taahhütte bulunmaktadır.

“Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin (ve cezai şart ödemeksizin) malı teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren on dört gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt ederiz.”

Ancak ilgili hukuki düzenlemeler gereğince tüketicilere alım yapılmış olsa dahi şu mal/hizmetlere ilişkin sözleşmelerde, kullanılmamış/istifade edilmemiş olsa bile, cayma hakkı bulunmamaktadır: Tüketicinin özel istekleri veya onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda üretilen (üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirenler dâhil) mallar; kozmetik vb.leri ile çikolata vb. gıda maddeleri gibi niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar; Tüketici tarafından ambalajı açılmış cd, dvd gibi ses veya görüntü kayıtları, yazılım programları ve bilgisayar sarf malzemeleri; fiyatı borsa gibi teşkilatlanmış piyasalarda belirlenen mallar; gazete, dergi gibi yayınlar; bahis ve piyangoya ilişkin hizmetler; genel olarak, elektronik ortamda anında ifa edilen tüm hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen her türlü gayri maddi mallar. Ayrıca, Tüketici onayı ile cayma hakkı süresi içinde ifasına başlanan hizmetler ve ilgili mevzuat uyarınca mesafeli satış kapsamı dışında kabul edilen diğer mal-hizmetler.

Cayma hakkının kullanılması için belirtilen 14 günlük süre içinde SATICI’ ya yazılı bildirimde bulunması şarttır. (Yazılı bildirim iadeli taahhütlü mektup, telgraf, info@hermespazar.com adresine e-posta gibi sürekli veri taşıyıcısı-uzaktan iletişim aracı ile de yapılabilir.) Bu hakkın kullanılması halinde, anılan yazılı bildirimin yanı sıra 3.kişiye ve ALICI’ ya teslim edilen ürünün; Fatura ile birlikte ALICI’ ya yollanmış olan iade formu doldurulmak suretiyle ve SATICI’ ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile (vergi mevzuatı uyarınca) fatura aslının iadesi gerekmektedir.

Fatura aslı gönderilmezse alıcıya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez.

Ayrıca, iade edilmesi gereken ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak SATICI’ ya teslim edilmesi gerekmektedir. Cayma hakkı kullanılarak iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır.

ALICI’ ya teslim edilmiş olan ürünün SATICI’ ya iadesi sırasında, fatura ile birlikte ALICI’ ya yollanmış olan iade formu doldurulmak suretiyle, kargo teslim tutanağı örneği ile (vergi mevzuatı uyarınca) fatura aslının da ürünle birlikte iadesinin gerekliliği bir kez daha hatırlatılarak; faturası gerçek kişi tacir, sermaye şirketleri vb. adına düzenlenen sipariş iadelerinin ise ancak İADE FATURASI düzenlenerek yapılacağı bilgisi gerek internet sitemizde ilan edilmiş ve gerekse ön bilgilendirme formunda bilgisi verilmiştir. Bu durumda, iade faturası kesilmediği takdirde iade taleplerinin kabul edilmesi mümkün olmayacaktır.

Cayma hakkının kullanılması halinde, Tüketici-Alıcı’nın ürünü iade edeceği adres SATICI’nın işbu sözleşmede belirtilen adresidir.

Ürünler SATICI tarafından ALICI’ ya teslim edilmek üzere kargoya verildikten sonra cayma hakkı var olan Tüketici-Alıcı’nın bu hakkını kullanmış olması halinde;

Sipariş henüz kargoya teslim edilmemişse; ALICI, siparişin iptalini siparişlerim bölümü üzerinden yapabilir, e-posta (info@hermespazar.com) ile talebini iletebilir veya destek hattı (0216) 309 19 91 hafta içi çalışma saatleri içinde arayarak iletebilir.

Siparişin kargoya teslim edilmiş olması halinde ise; fatura ile birlikte gönderilmiş olan iade formu doldurularak, faturanın bir nüshası ile birlikte İade Adresi: Yakacık Mah. Çam Sk. No:3/A Kartal/İSTANBUL adresine ücretsiz olarak gönderilebilir. Ürünlerin, iade sürecinin sağlıklı olarak gerçekleştirilebilmesi için gönderinin üzerine A4 Kâğıtla İADE EDİLECEKTİR başlığı eklenebilir. Sürecin sağlıklı yürüyebilmesi adına kargo firmasından sağlanabilecek “Gönderi Kodu” saklanmalıdır. İade edilecek ürünlerin düzgün olarak paketlendiğinden, kırılacak eşyalar bakımından “Kırılacak Eşya” uyarısının yapılmasına ve ayrı ayrı orijinal ambalajlarında olmasına dikkat edilmelidir. İadelerin içine durumu açıklayıcı bir not eklenmesi iade sürecinin hızlanması açısından faydalı olacaktır.

Yukarıda yazılı belgelerin ve ürünün SATICI’ ya bu şekilde ulaşmasını takip eden 10 gün içinde ürün bedeli ALICI’ ya iade edilir. İade işlemi ALICI’nın sipariş sırasında kullandığı kredi kartına iade sureti ile yapılır. İade tutarının Bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen Banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının ve sorumluluk üstlenmesinin mümkün olamayacağını şimdiden kabul eder.

Cayma hakkı kullanılabilen ürünlerde, yine mevzuat uyarınca, malda mutat kullanım dışında kullanımdan ötürü meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ya da genel olarak tüketicinin kusurundan kaynaklanan bir değer azalması söz konusu ise tüketicinin değerdeki bu azalmayı, iade imkânsızlığı var ise malın değerini (yukarıdaki satış fiyatını) SATICI’ ya tazmin etmesi gerekir.

 

MADDE 5: SÖZLEŞME SÜRESİ

Ürünün kargoya teslimi, siparişin verilip, ödemenin satıcıya ulaştığı tarihten itibaren en geç 5 iş günü içinde yapılacaktır. Tüketiciye yazılı olarak haber verilmesi koşulu ile bu süre 10 gün daha uzatılabilecektir. Herhangi bir nedenle ürün bedeli kredi kartından tahsil edilemez ise; Satıcı ürünün teslim yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Sipariş onayın internet ortamında yapıldığı tarihte, var olmayan veya öngörülemeyen mücbir sebeplerin varlığı halinde satıcının edimini yerine getirememesi halinde herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. İşbu mücbir sebebin 15 günden fazla sürmesi halinde taraflardan her biri sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahip olacaktır.

 

MADDE 6: SÖZLEŞME TARİHİ

Satıcı tarafından daha önce imzalanmış bulunan işbu sözleşme ALICI’ ya sisteme üye olurken bildirdiği e-mail adresine gönderilmek sureti ile ulaştırılmış olup, okuması için gerekli uyarılar yapılmış ve alıcı tarafından elektronik ortamda onay verilen tarih aynı zamanda sözleşmenin tarihidir.

 

MADDE 7: GENEL HÜKÜMLER

 1. ALICI, www.hermespazar.com internet sitesinde gösterilen ürünlerin temel nitelikleri, tüm vergiler dâhil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat/teslimat bedeli ve cayma hakkı ile kullanım şartlarına ilişkin ön bilgilerin tarafına ulaştığını, okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satış için gerekli teyit, onayları verdiğini kabul eder.
 2. www.hermespazar.com adresinde gösterilen ürünlerin renk ve sayı alternatifleri SATICI’nın elinde bulunan stok ile sınırlıdır. ALICI’nın seçtiği ürünün, renk ve sayı kombinasyonu bir başka kullanıcı tarafından ALICI’nın siparişinden önce sipariş edilmiş olabilir. Siparişler SATICI’ ya yollanış sırasına göre değerlendirilecektir. Buna paralel olarak ALICI’nın seçtiği ürünün renk ve sayı kombinasyonu SATICI’nın stoklarında bulunmayabilir. Böyle bir durumda ALICI alternatif ürünleri seçebilir veya ödeme yapmış ise iadesini talep edebilir.
 3. Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük (ve ALICI’nın önceden bilgilendirilmesi ile ek 10 günlük) süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak www.hermespazar.com adresinde ilan edilen bilgiler ve e-mail adresine gönderilen ön bilgiler ve bilgilendirme formu içinde açıklanan süre içinde ALICI’ ya, SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firması tarafından teslim edilir. SATICI sattığı ürünleri “Kargo” firması aracılığı ile ALICI’lara göndermekte ve teslim ettirmektedir.
 4. Genel olarak aksi belirtilmediği sürece teslimat masrafları (kargo ücreti vb.) ALICI’ya aittir. SATICI satış alanında yürüttüğü ve www.hermespazar.com adresinde şartlarını ilan ettiği kampanyaların sonucuna bağlı olarak söz konusu teslimat masraflarının tamamını ya da bir kısmını ALICI’ya yansıtmayabilir.
 5. Kargo teslimatı anında ALICI’nın bizatihi adresinde bulunmaması durumunda, SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Adreste teslim alacak kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip etmek ALICI’nın sorumluluğu olacaktır. Bu hallerde ALICI’nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI’ ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de ALICI’ ya aittir.
 6. ALICI, ürünü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve üründe kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ürünü kabul etmemekle ve “Kargo Firması Yetkilisine” tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde SATICI sorumluluk kabul etmeyecektir.

Fatura ve irsaliye kontrolü: Fatura ve irsaliye kargo kolisinin dışında, şeffaf yapışkanlı bir bant içinde gönderilmektedir. Fatura ve/veya irsaliyenin paketin üzerinde bulunmaması durumunda kargo telefonlarımız aracılığı ile bize ulaşmanız gerekmektedir. Bu durumda fatura ve/veya irsaliye aslı gibidir kaşesi vurulmuş şekilde posta yoluyla yollanacaktır.

Kargo ALICI’ ya teslim edildiğinde kolide ezilme, deformasyon, ıslaklık ya da ürüne zarar verilebilecek herhangi bir durum söz konusu ise, kargo görevlisi ile birlikte koliyi açarak ürünlerin durumu kontrol edilmelidir. Ürünlerde bir hasar görüldüğü durumda, ALICI ürünleri teslim almayıp kargo yetkilisinden tutanak tutmasını istemek zorundadır. Kargo kabul edilmemiş ve söz konusu tutanak da tutulmuş ise durum tutanağın alıcıda kalan kopyası ile birlikte en kısa sürede satıcıya sözleşmede belirtilen iletişim araçları kullanılarak derhal bildirilmelidir.

Kargonun kontrolü yapılmayıp, söz konusu tutanak tutulmaksızın ALICI tarafından kargodan teslim alınan ürünlerin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir.

ALICI tarafından kargodan tutanak tutturulmaksızın itirazsız teslim alınan ürünlerin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir.

Özellikle, cam ürünlerde kırık, çatlak vb. şikâyetler nedeni ile iade ve değişim taleplerinin dikkate alınabilmesi için ALICI kargodan ürünü teslim alırken mutlak surette paketi açıp kontrolü yapılmalı ve kırık, çizik, çatlak vb. sorunu olan ürünü argodan teslim almayarak tutanak tutturmak suretiyle SATICI’ ya iadesi sağlanmalıdır. Aksi halde, kargodan teslim alınan ürünlerdeki kırık, çizik, çatlak vb. şikâyetler dikkate alınmayacaktır.

 1. ALICI, SATICI tarafından aksi yazılı öngörülmemiş ise, ürünü teslim almadan önce bedelini tamamen ödemiş olması gerekir. Ürün bedeli herhangi bir nedenle SATICI’ ya tamamen ödenmediği takdirde, SATICI tek taraflı olarak sözleşmeyi iptal edebilir ve ürünü teslim etmeyebilir.

Ürün teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/finansman kurumunun ürün bedelini SATICI’ ya ödememesi halinde, ürün en geç 3 gün içinde ALICI tarafından tüm giderleri ALICI’ ya ait olmak üzere SATICI’ ya iade edilir. SATICI’nın iadeyi kabul etmeksizin ürün bedeli alacağını takip dâhil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her hâlükârda saklıdır.

Özellikle belirtmek gerekir ki; ALICI’nın satış bedelini sahibi bulunduğu kredi kartı, taksit kart vb. ile ödediği hallerde bu kartların sağladığı tüm imkânlar doğrudan kartı veren kuruluşça sağlanmış kredi ve/veya taksitli ödeme imkânlarıdır. Bu çerçevede gerçekleşen ve SATICI’nın bedelini defaten veya peyder pey tahsil ettiği ürün satışları işbu sözleşmenin tarafları yönünden kredili veya taksitli satış değildir ve peşin satıştır.

 1. Ürünün normal satış/teslimat koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, yoğun trafik, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile yasal 30 günlük süre zarfında teslim edilememesi ve gecikmenin 10 günü aşması söz konusu ise, SATICI teslimat ile ilgili olarak ALICI’ yı bilgilendirir. Bu durumda ALICI siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir.

Sipariş iptallerinde ürün bedeli tahsil edilmiş ise iptalden itibaren 10 gün içinde ALICI’ ya iade edilir. İade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıma tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının ve sorumluluk üstlenmesinin mümkün olmayacağını şimdiden kabul eder. SATICI olağanüstü durumlar dışında haklı bir nedenle sözleşme konusu ürün/hizmetin tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması halinde ALICI’yı bilgilendirerek ve onun onayını almak sureti ile eşit kalite ve fiyatta başka bir mal/hizmeti tedarik edebilir ve sözleşme konusu taahhüdünü bu suretle yerine getirmiş sayılır. ALICI’nın internet ortamında onay vermediği hallerde sipariş iptaline ilişkin hükümler uygulanır.

 1. ALICI ürün ve satışla ilgili talep ve şikâyetlerini sözleşmenin giriş kısmındaki SATICI iletişim kanalları ile SATICI’ ya bildirebilir.

 

 1. ALICI tarafından ön bilgileri almasını ve internet ortamında teyidini müteakiben onaylanan işbu sözleşme, ilgili hükümler saklı kalmak üzere, tarafların sözleşmeden doğan ödeme/teslim yükümlülüklerini yerine getirdikleri zamana kadar yürürlüktedir.

 

 1. ALICI cayma hakkını kullanmayı düşünüyor ise, ürünü kullanmamalı ve faturayı da iade etmelidir.

 

 1. 18 yaşından küçük kişiler ve kısıtlılar www.hermepazar.com’dan veli veya vasi onayı olmadan alışveriş yapamaz. Yapılması koşulunda sorumluluk vasiye aittir.

 

 1. Toptan siparişlerde ambar ücretini siparişi veren toptancı ödemekle yükümlüdür.

 

MADDE 8: DELİL ANLAŞMASI VE YETKİLİ MAHKEME

Bu sözleşmeden ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dâhil) kesin delil oluşturur;

ALICI aynı zamanda 4077 sayılı kanun hükümleri çerçevesinde tüketici sıfatını taşıyor ise; dilerse şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri gereğince ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde, Tüketicilerin mal/hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapabilirler. Tüketici sıfatına haiz olmayan ALICI’lar bakımından Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu hükümleri çerçevesinde yasal yollara müracaat söz konusu olacaktır.

 

MADDE 9: SÖZLEŞMENİN TEYİDİ

ALICI bu sözleşmede ve ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş-sözleşme ön bilgilendirme formunda yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satışa konu ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda önceden bilgi sahibi olduğunu, ön bilgileri www.hermespazar.com adresinde elektronik ortamda görmesinin teyidinin yanı sıra sistemde kayıtlı olan elektronik postasına gönderildiğini, böylece tüm bunlara elektronik ortamda teyit-onay vererek ürünü sipariş ve işbu sözleşme hükümlerini kabul ettiğini beyan eder.